Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας

Γλοιώματα υψηλής κακοήθειας

Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου προέρχονται από τον ίδιο τον εγκέφαλο. Αυτοί οι όγκοι είναι πολύ διαφορετικοί από τους δευτεροπαθείς (ή μεταστατικούς) όγκους του εγκεφάλου, οι οποίοι αρχικά αναπτύχθηκαν αλλού στο σώμα και εξαπλώθηκαν (μεταστάθηκαν) στον εγκέφαλο.

Γλοίωμα Χαμηλής Κακοήθειας

Γλοίωμα Χαμηλής Κακοήθειας

Τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας ανήκουν στους πρωτοπαθείς όγκους του κεντρικού νευρικού συστήματος (εγκεφάλου). Οι πρωτοπαθείς όγκοι του εγκεφάλου είναι βλάβες που προέρχονται από τα κύτταρα του ίδιου του εγκεφάλου.

Γλοιοβλάστωμα

Γλοιοβλάστωμα

Το γλοιοβλάστωμα επίσης γνωστό ως πολύμορφο γλοιοβλάστωμα, είναι ένας επιθετικός τύπος καρκίνου που μπορεί να εμφανιστεί στον εγκέφαλο ή το νωτιαίο μυελό. Το γλοιοβλάστωμα σχηματίζεται από κύτταρα που ονομάζονται αστροκύτταρα / ολιγοδενδροκύτταρα, των οποίων ο κύριος ρόλος είναι η υποστήριξη των νευρικών κυττάρων.