Πλήρης εξαίρεση όγκου εγκεφάλου με τη χρήση αμινολεβουλινικού οξέος

Πλήρης εξαίρεση όγκου εγκεφάλου με τη χρήση αμινολεβουλινικού οξέος

ΤΑ ΑΡΘΡΑ ΜΑΣ Πλήρης εξαίρεση όγκου εγκεφάλου με τη χρήση αμινολεβουλινικού οξέος Από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το Αμινολεβουλινικό οξύ διεγχειρητικά στη χειρουργική των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας, επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά πλήρους εκτομής του όγκου...