Νέες στρατηγικές στην αντιμετώπιση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας
Πλάκας νευροχειρουργός αντιμετώπιση γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας

Ευχαριστούμε το difernews.gr για την δημοσίευση του άρθρου ” Νέες στρατηγικές στην αντιμετώπιση των γλοιωμάτων χαμηλής κακοήθειας (Low Grade Gliomas / LGGs) “

Λίγα λόγια για το άρθρο :

Τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας (low grade gliomas) ανήκουν στους πρωτοπαθείς όγκους του εγκεφάλου. Η εξέλιξή τους είναι αργή και συνήθως για αυτά συστήνεται χειρουργική αφαίρεση, προκειμένου να μην εξαλλαγούν με την πάροδο του χρόνου σε υψηλής κακοήθειας.

Η πρόγνωσή των γλοιωμάτων χαμήλης κακοήθειας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένης της μέγιστης δυνατής χειρουργικής αφαίρεσης.

Οι όγκοι αυτοί οφείλονται σε βλάβες των υποστηρικτικών κυττάρων του ίδιου του εγκεφάλου (αστροκύτταρα, ολιγοδενδροκύτταρα), το οποίο σημαίνει ότι δεν αποτελούν μετάσταση όγκου (δευτεροπαθής όγκος) που αναπτύχθηκε σε άλλο σημείο του σώματος και στη συνέχεια εξαπλώθηκε στον εγκέφαλο.

Τα γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας διαχωρίζονται ανάλογα με τον τύπο των κυττάρων από τα οποία δημιουργούνται σε:

  • Πιλοκυτταρικά αστροκυττώματα
  • Διάχυτα αστροκυττώματα (IDH-mutant)
  • Ολιγοδενδρογλοιώματα (IDH-mutant, 1p/19q codelated)
  • Γαγγλιοκυττώματα

Η σοβαρότητα ενός γλοιώματος εξαρτάται από το βαθμό ταξινόμησής του, ο οποίος καθορίζεται από την ιστολογική του εικόνα, όπως αυτή προκύπτει έπειτα από την εξέταση και αξιολόγηση της κατάστασης των κυττάρων του όγκου στο μικροσκόπιο.

Το σύστημα ταξινόμησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) για τα γλοιώματα τροποποιήθηκε το 2016 και για να ορίσει ένα γλοίωμα ως χαμηλού βαθμού κακοήθειας χρησιμοποιεί μοριακούς δείκτες εκτός από την ιστολογική εικόνα.

Η μετάλλαξη IDH είναι ένας ανεξάρτητος δείκτης που σχετίζεται με καλύτερα αποτελέσματα. Η διαχείριση ενός γλοιώματος χαμηλής κακοήθειας εξατομικεύεται με βάση την ιστολογική εικόνα του όγκου, τους μοριακούς δείκτες και τους παράγοντες κινδύνου των ασθενών.

Διαβάστε όλο το άρθρο εδώ