Πλήρης εξαίρεση όγκου εγκεφάλου με τη χρήση αμινολεβουλινικού οξέος

Πλήρης εξαίρεση όγκου εγκεφάλου με τη χρήση αμινολεβουλινικού οξέος

Από τότε που άρχισε να χρησιμοποιείται το Αμινολεβουλινικό οξύ διεγχειρητικά στη χειρουργική των γλοιωμάτων υψηλής κακοήθειας, επιτυγχάνονται υψηλά ποσοστά πλήρους εκτομής του όγκου ειδικά σε συνδυασμό με διεγχειρητική ηλλεκτροφυσιολογική παρακολούθηση και χαρτογράφηση του εγκεφάλου

Awake Craniotomy

Awake Craniotomy

Awake Craniotomy: η χειρουργική του εγκεφάλου με τον ασθενή σε «εγρήγορση» είναι μια τεχνική που πρέπει να εφαρμόζετε για να είμαστε σίγουροι ότι καμία γνωστική λειτουργία δεν καταστρέφεται κατά τη διάρκεια της χειρουργικής διαδικασίας.

Παιδιατρική νευροχειρουργική ογκολογία

Παιδιατρική νευροχειρουργική ογκολογία

Οι όγκοι εγκεφάλου που συναντώνται στα παιδιά, είναι μάζες ή αναπτύξεις ανώμαλων κυττάρων που εμφανίζονται στον εγκέφαλο ενός παιδιού ή στους ιστούς του και τις δομές που βρίσκονται κοντά του. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι παιδιατρικών όγκων εγκεφάλου. Ορισμένοι από αυτούς είναι καρκινικοί (κακοήθεις), ενώ ορισμένοι είναι μη καρκινικοί (καλοήθεις).