Ο Σωτήριος Πλάκας M.D. PhD, ΙFAANS

είναι Αρχίατρος, Νευροχειρουργός, Διδάκτωρ της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νευροχειρουργικών Εταιρειών (European Association of Neurosurgical Societies – EANS) και της Αμερικανικής Εταιρείας Νευρολογικής Χειρουργικής (American Association of Neurological Surgeon – AANS), με εξειδίκευση στη νευροχειρουργική ογκολογία, στην ελάχιστα επεμβατική χειρουργική παθήσεων της σπονδυλικής στήλης ναι στην νευροχειρουργική ογκολογία παίδων.
Είναι Επιμελητής της Νευροχειρουργικής Κλινικής στο 401 ΓΣΝΑ, και Συνεργάτης Νευροχειρουργός στα νοσοκομεία ΥΓΕΙΑ και Mediterraneo Hospital.
Έχει εξειδικευτεί στην νευροχειρουργική ογκολογία εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (γλοιώματα χαμηλής κακοήθειας – low grade gliomas, γλοιώματα υψηλής κακοήθεια, γλοιοβλαστώματα, μηνιγγιώματα, μεταστάσεις κλπ) και στη χειρουργική παθήσεων της σπονδυλικής στήλης στο King’s College Hospital του Λονδίνου.
Είναι εξειδικευμένος σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους της νευροχειρουργικής ογκολογίας όπως:

• κρανιοτομίες με τον ασθενή σε εγρήγορση (ξύπνιο) – awake craniotomy – για όγκους εγκεφάλου σε πολύ ευαίσθητες περιοχές λόγου, κίνησης και συμπεριφοράς,
• χρήση Gliolan (5 ALA) σε γλοιώματα υψηλής κακοήθειας,
• χρήση νευροπλοήγησης
• χρήση διεγχειρητικού υπερήχου καθώς
• χρήση ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου (ΙΟΜ) διεγχειρητικά με χαρτογράφηση εγκεφάλου, φλοιώδη και υποφλοιώδη διέγερση για εξαίρεση βλαβών σε περιοχές που ελέγχουν την κίνηση και καταγραφή κέντρων λόγου για εξαίρεση βλαβών σε περιοχές του λόγου.
• χρήση Exoscope and Brain Path – μέθοδοί που ακόμη δεν εφαρμόζονται στην Ελλάδα
• χρήση συνδυασμού όλων των παραπάνω τεχνικών
Είναι εξειδικευμένος σε σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους επεμβάσεων για απλές και επιπεπλεγμένες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης όπως:
• επεμβάσεις για απλές εκφυλιστικές παθήσεις της ΣΣ
◦ μικροδισκεκτομές,
◦ πεταλεκτομές,
◦ πρόσθιες αυχενικές δισκεκτομές
◦ οπίσθιες αυχενικές προσπελάσεις (τρηματεκτομές, πεταλεκτομές, δισκεκτομές)
◦ ελάχιστα επεμβατικές προσπελάσεις (Minimal Invasive)
▪ εγχύσεις στεροειδών – nerve root injection (NRI) / facet joint injections
▪ επισκληρίδιες εγχύσεις στεροειδών – caudal epidural injections
▪ ενδοσκοπικές προσπελάσεις
▪ μικροδισκεκτομές με χρήση διαστολέων τύπου Tubes (tubular approaches)
• επεμβάσεις για βαριές εκφυλιστικές αλλοιώσεις ΣΣ (πολυεπίπεδες στενώσεις, μυελοπάθειες)
◦ διαυχενικές σπονδυλοδεσίες, PLIF, TLIF, XLIF, ALIF
▪ ανοιχτά
▪ ελάχιστα επεμβατικά (MIS)
▪ χρήση νευροπλοήγησης (Navigator)
▪ τοποθέτηση υλικών σταθεροποίησης με ρομποτική υποβοήθηση (Robotic assisted instrumentation)
◦ Σωματεκτομές (αυχενικές για OPLL)
• επεμβάσεις για κακώσεις – κατάγματα της σπονδυλικής στήλης
◦ διαυχενικές σπονδυλοδεσίες, PLIF, TLIF, XLIF, ALIF
▪ ανοιχτά
▪ ελάχιστα επεμβατικά (MIS)
▪ χρήση νευροπλοήγησης (Navigator)
▪ τοποθέτηση υλικών σταθεροποίησης με ρομποτική υποβοήθηση (Robotic assisted instrumentation)
◦ Σωματεκτομές (αυχενικές, θωρακικές, οσφυικές)
◦ Ινιοαυχενικές σπονδυλοδεσίες
◦ Α1 – Α2 σπονδυλοδεσίες για κατάγματα του Α2 σπονδύλου
• επεμβάσεις για όγκους της σπονδυλικής στήλης, πρωτοπαθείς (μηνιγγιώματα, νευρινώματα, επενδυμώματα, γλοιώματα, λιπώματα, συγγενείς ή κληρονομούμενες βλάβες) ή δευτεροπαθείς (μεταστάσεις), με χρήση όλων των παραπάνω τεχνικών σταθεροποίησης της ΣΣ όπου απαιτείται καθώς και τη χρήση νευροπλοήγησης και ηλεκτροφυσιολογικού ελέγχου (ΙΟΜ) διεγχειρητικά. Οι ογκολογικές επεμβάσεις στην σπονδυλική στήλη μπορούν να πραγματοποιηθούν ανοιχτά ή με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους ανάλογα με το είδος της βλάβης.
Επίσης μπορεί να πραγματοποιήσει και έχει μεγάλη εμπειρία:
• επεμβάσεις για
◦ τοποθέτηση βαλβίδας υδροκεφαλίας (για όλες περιπτώσεις υδροκεφάλου) με τη χρήση νευροπλοήγησης και όλων των σύγχρονων τύπων βαλβίδων υδροκεφαλίας
◦ τρίτη κοιλιοστομία
◦ οσφυοπεριτοναική βαλβίδα παροχέτευσης ΕΝΥ (καλοήθους ενδοκράνιας υπέρτασης)
• επεμβάσεις για όλες τις τραυματικές βλάβες εγκεφάλου και σπονδυλικής στήλης (κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οξέα υποσκληρίδια ή επισκληρίδια αιματώματα, εμπιεσματικά κατάγματα, χρόνια υποσκληρίδια αιματώματα, κατάγματα / κατάγματα – εξαρθρήματα σπονδυλικής στήλης)
Είναι αριστούχος απόφοιτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και απόφοιτος της Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ).
Την ειδικότητα της νευροχειρουργικής την απέκτησε σε νοσοκομεία της Ελλάδας (401 ΓΣΝΑ, Γ.Ν. Παίδων «Η Αγία Σοφία» και Γ.Ν. «Ασκληπιείο» Βούλας και του εξωτερικού (King’s College Hospital NHS Foundation Trust, London)
Μετεκπαιδεύτηκε για δύο χρόνια στην Νευροχειρουργική Ογκολογία και στις Παθήσεις Σπονδυλικής Στήλης (ελάχιστα επεμβατικές, απλές και επιπεπλεγμένες) στο King’s College Hospital NHS Foundation Trust, London όπου υπήρξε Senior Clinical Fellow Neuro-Oncology.
Έχει συμμετάσχει σε ελληνικά και διεθνή συνέδρια και έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά.